Apollo 11 Anniversary Medallion
Item # apollo-11-anniversary-medalli11
$ 14.99 each

Apollo 11 Medallion made with flown metal.