Apollo 15 Anniversary Medallion
Apollo 15 Anniversary Medallion
Item # 50135
$ 14.99 each

Apollo 15, 40th Anniversary Medallion made with flown metal.