Apollo 16 Anniversary Medallion
Apollo 16 Anniversary Medallion
Item # 50116
$ 14.99 each

Apollo 16, 40th Anniversary Medallion made with flown metal.